Publikacje

Schematyzm Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2022

oprac. i red. ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Kurię Biskupią Koszalińsko-Kołobrzeską, Bibliotekę Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie i Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Nakładem Kurii Biskupiej, Biblioteki WSD i Archiwum Diecezjalnego ukazał się Schematyzm Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2022. Zawiera on aktualny spis parafii i duchowieństwa naszej diecezji według stanu z 31 grudnia 2022 r. Ponadto można w nim m.in. znaleźć informacje dotyczące: kurii diecezjalnej, Wyższego Seminarium Duchownego, innych urzędów i instytucji diecezjalnych, katolickich placówek oświatowo-wychowawczych, mediów i czasopism diecezjalnych, księży pracujących i studiujących poza diecezją, księży emerytów oraz zakonów i zgromadzeń zakonnych. Rocznik opracował ks. dr Tadeusz Ceynowa wraz ze współpracownikami: Księża Proboszczowie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, s. mgr Danuta Abramowicz SAC, mgr Emilia Gawrońska, ks. mgr lic. Łukasz Gąsiorowski,ks. mgr Sebastian Kapuściński, ks. dr Wacław Łukasz, ks. mgr lic. Piotr Subocz, ks. mgr Michał Rybiński, ks. mgr Grzegorz Szewczak, ks. dr Tomasz Tomaszewski, mgr Małgorzata Wieczorkowska, ks. mgr Piotr Zieliński, mgr Monika Zielonka. Schematyzm został wydany w wersji albumowej ze zdjęciami kościołów parafialnych.

50 lat Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego

red. ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie
i Bibliotekę Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie
Publikację wydano w ramach działalności naukowej Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja pt. 50 lat Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego, zorganizowana 14 maja 2022 r. w murach Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie była bardzo potrzebna. Im bardziej Diecezji przybywa lat, tym bardziej skłania nas to, by wyrażać wdzięczność wobec Opatrzności Bożej. Ważnym jest bowiem historyczne spojrzenie na kondycję diecezji, parafii, instytucji kościelnych, wspólnoty, życie religijne i wiele innych zagadnień wewnątrzkościelnych, nie tylko w perspektywie ostatnich dziesięcioleci. Naukowa refleksja jest doskonałym momentem porządkującym wiedzę historyczną na ten temat, a tym samym pozwalającym nam godnie stanąć przed Bogiem, aby świętować dziękczynny jubileusz – świadectwo działania łaski Trójjedynego Boga w ludzkich sercach. Zaproszeni prelegenci podzielili się wynikami swoich badań historycznych, teologicznych i socjologicznych, dając tym samym szansę, w Kościele mówimy – łaskę, posmakowania wiedzy wyjątkowej, bo sięgającej wieków i ujawniającej niezwykle ciekawe wątki, zazwyczaj poukrywane w archiwach, zapiskach, wspomnieniach świadków Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego i lokalnej społeczności. Niniejsza publikacja jest pamiątką tego wydarzenia. Miejmy nadzieję, że sięgną po nią w następnych dziesięcioleciach wierni Kościoła i liczni obserwatorzy życia nie tylko diecezjalnego. Dobrze się stało, że redaktorzy pokonferencyjnego wydawnictwa zamieścili poszerzone teksty wystąpień oraz zaprosili innych autorów – świadków początków i rozwoju diecezji. To nie uzupełnienie, lecz konieczność, aby spojrzenie na historię było jak najbardziej świeże i wyczerpujące. Konferencja pozwala jedynie na ograniczoną liczbę wystąpień i czasowo ogranicza dyskusję. Czytelnik znajdzie tu bardzo interesujące refleksje i wspomnienia wiernych o ich przeżywaniu swojej obecności w Kościele diecezjalnym. To udana forma ilustracji słownej, oddającej nie tylko prawdę historii, ale żywego świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa.

Z przedmowy bp. dr. Krzysztofa Zadarki


Książkę można zakupić w bibliotece i archiwum diecezjalnym.

Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2021

oprac. ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Nakładem Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ukazał się „Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2021”. Zawiera on aktualny spis parafii i duchowieństwa naszej diecezji według stanu z 1 października 2021 r. Ponadto można w nim m.in. znaleźć informacje dotyczące: kurii diecezjalnej, Synodu Diecezjalnego, Wyższego Seminarium Duchownego, innych urzędów i instytucji diecezjalnych, mediów diecezjalnych, księży pracujących i studiujących poza diecezją, księży emerytów oraz zakonów i zgromadzeń zakonnych. Rocznik opracował ks. dr Tadeusz Ceynowa.

Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2020

oprac. ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Nakładem Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ukazał się „Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2020”. Zawiera on aktualny spis parafii i duchowieństwa naszej diecezji według stanu z 1 października 2020 r. Ponadto można w nim m.in. znaleźć informacje dotyczące: kurii diecezjalnej, Synodu Diecezjalnego, Wyższego Seminarium Duchownego, innych urzędów i instytucji diecezjalnych, mediów diecezjalnych, księży pracujących i studiujących poza diecezją, księży emerytów oraz zakonów i zgromadzeń zakonnych. Rocznik opracował ks. dr Tadeusz Ceynowa.

Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2019

oprac. ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Nakładem Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ukazał się „Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2019”. Zawiera on aktualny spis parafii i duchowieństwa naszej diecezji według stanu z 13 października 2019 r. Ponadto można w nim m.in. znaleźć informacje dotyczące: kurii diecezjalnej, Synodu Diecezjalnego, Wyższego Seminarium Duchownego, innych urzędów i instytucji diecezjalnych, mediów diecezjalnych, księży pracujących i studiujących poza diecezją, księży emerytów oraz zakonów i zgromadzeń zakonnych. Rocznik opracował ks. dr Tadeusz Ceynowa.

Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2018

oprac. ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Nakładem Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ukazał się „Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2018”. Zawiera on aktualny spis parafii i duchowieństwa naszej diecezji według stanu z 8 października 2018 r. Ponadto można w nim m.in. znaleźć informacje dotyczące: kurii diecezjalnej, Synodu Diecezjalnego, Wyższego Seminarium Duchownego, innych urzędów i instytucji diecezjalnych, mediów diecezjalnych, księży pracujących i studiujących poza diecezją, księży emerytów oraz zakonów i zgromadzeń zakonnych. Rocznik opracował ks. dr Tadeusz Ceynowa.

Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2017

oprac. ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Nakładem Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ukazał się „Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2017”. Zawiera on aktualny spis parafii i duchowieństwa naszej diecezji według stanu z 1 października 2017 r. Ponadto można w nim m.in. znaleźć informacje dotyczące: kurii diecezjalnej, Synodu Diecezjalnego, Wyższego Seminarium Duchownego, innych urzędów i instytucji diecezjalnych, mediów diecezjalnych, księży pracujących i studiujących poza diecezją, księży emerytów oraz zakonów i zgromadzeń zakonnych. Rocznik opracował ks. dr Tadeusz Ceynowa.

Ks. Andrzej Józef Delerdt
Źródło łask Boskich nieprzebrane
Matka Boska Bolesna ze Skrzatusza i Jej historia

red. wydaw. dr Agnieszka Borysowska, ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie oraz Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Szczecin 2017

W Jubileuszowym 100. Roku Objawień Fatim- skich, polski czytelnik, czciciel Matki Boskiej, dostaje nową – a właściwie starą, bo rękopis po- chodzi z 1777 r. – pozycję wydawniczą dotyczącą kultu Matki Bożej. Kult Najświętszej Maryi panny znany jest na ziemiach polskich od początku państwowości. Maryja, Matka naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jest nierozłącznie związana z dziejami Polski. Recenzowana pozycja książkowa stanowić będzie ważną pozycję w historiografii dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Polsce.
z recenzji ks. dr. hab. Bernarda Kołodzieja TChr., prof. UAM
Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2016

oprac. ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Nakładem Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ukazał się „Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2016”. Zawiera on aktualny spis parafii i duchowieństwa naszej diecezji według stanu z 1 października 2016 r. Ponadto można w nim m.in. znaleźć informacje dotyczące: kurii diecezjalnej, Wyższego Seminarium Duchownego, innych urzędów i instytucji diecezjalnych, mediów diecezjalnych, księży pracujących i studiu- jących poza diecezją, księży emerytów oraz zakonów i zgromadzeń zakonnych. Rocznik opracował ks. dr Tadeusz Ceynowa.

Leksykon zakonów
i instytutów życia konsekrowanego
w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

oprac. i red. ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalin 2016

2 lutego 2016 r. w Dzień Życia Konsekrowanego autor zaprezentował świeżo wydany leksykon instytutów życia konsekrowanego działających w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. To pierwsza tego typu publikacja, która zbiera w jednym miejscu wszystkie formy życia konsekrowanego obecne w diecezji. W leksykonie są także ujęte zgromadzenia, które po II wojnie światowej działały na Pomorzu Zachodnim, ale dziś nie mają już tutaj swoich domów. Serdecznie dziękujemy instytucjom i osobom, które przyczyniły się do wydania niniejszej publikacji.

Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2015

oprac. ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Nakładem Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ukazał się „Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2015”. Zawiera on aktualny spis parafii i duchowieństwa naszej diecezji według stanu z 20 września 2015 r. Ponadto można w nim m.in. znaleźć informacje dotyczące: kurii diecezjalnej, Wyższego Semina- rium Duchownego, innych urzędów i instytucji diecezjalnych, mediów diecezjalnych, księży pracujących i studiu- jących poza diecezją, księży emerytów oraz zakonów i zgromadzeń zakonnych. Rocznik opracował ks. dr Tadeusz Ceynowa.
Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2014

oprac. ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Nakładem Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ukazał się „Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2014”. Zawiera on aktualny spis parafii i duchowieństwa naszej diecezji według stanu z 31 grudnia 2014 r. Ponadto można w nim m.in. znaleźć informacje dotyczące: kurii diecezjalnej, Wyższego Semina- rium Duchownego, innych urzędów i instytucji diecezjalnych, mediów diecezjalnych, księży pracujących i studiu- jących poza diecezją, księży emerytów oraz zakonów i zgromadzeń zakonnych. Rocznik opracował ks. dr Tadeusz Ceynowa.
Inwentarz archiwalny

Materiały archiwalne przekazane przez Diecezję Gorzowską nowo erygowanej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z lat 1945-1972

ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalin 2014

Inwentarz, który trafia do rąk czytelnika powstawał stopniowo, w miarę dopływu kolejnych archiwaliów. To co się w nim zawiera zachowuje chronologię poszczególnych dopływów. Doku- mentacja ta została wytworzona w gorzowskim ordynariacie i przekazana w latach 70. do Koszalina. Archiwalia zaprezentowane w niniej- szym inwentarzu zawierają 620 sygnatur (inwen- tarz gorzowski 1856 sygnatur, akta nie zostały spaginowane). Największą część stanowi kores- pondencja z parafiami. Dla badaczy stanowi ona podstawową wiedzę na temat rozwoju sieci parafialnej na terenie obecnej diecezji koszaliń- sko-kołobrzeskiej.
Przeszłość Kościoła w archiwach Pomorza Zachodniego

red. ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalin 2014

Tematyka zawarta w artykułach została częściowo poruszona podczas sympozjum zorganizowanego z okazji 10-lecia Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele archiwów państwo- wych z Poznania, Szczecina, Koszalina, archiwów kościelnych z Poznania, Szczecina, Pelplina, Piły oraz przedstawiciele IPN z Warszawy, Poznania i Szczecina. W niniejszej pozycji znalazły się jeszcze dwa dodatkowe artykuły – jeden poś- więcony rzymskokatolickim księgom metrykalnym przechowywanym w Archiwum Państwowym w Koszalinie, drugi poruszający bardzo ważny temat zabezpieczania, konserwacji i przechowywania dokumentów.
ze wstępu bp. dr. Krzysztofa Zadarki
Kościół katolicki w realiach władzy komunistycznej na Pomorzu Środkowym
w latach 1945-1989

oprac. ks. Tadeusz Ceynowa, Paweł Knap
książka powstała przy współpracy z katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana" – Oddział Okręgowy Koszalin oraz Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Szczecin 2011

Redaktorom przyświecała myśl przybliżania powstawania struktur politycznych i administracji państwowej na terenach, które w pierwszym okresie Polski Ludowej (Lubelskiej) miały swój ośrodek decyzyjny w Szczecinie. Struktury kościelne natomiast łączyły się ze stolicą admi- nistracji apostolskiej w Gorzowie Wielkopolskim, dopiero bowiem w 1972 r. powstała diecezja kołobrzesko-koszalińska. To przypomnienie jest konieczne, by uświadomić sobie pewną sztucz- ność założeń towarzyszących pracy zbiorowej z punktu widzenia metodologicznego. Innymi słowy – redaktorzy pracy zbiorowej, cofając się w przeszłość, usiłują na użytek współczesnych mieszkańców tego obszaru konstruować i stabi- lizować tożsamość tego regionu.
z recenzji ks. prof. dr. hab. Jerzego Myszora