Publikacje

Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2020

oprac. ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Nakładem Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ukazał się „Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2020”. Zawiera on aktualny spis parafii i duchowieństwa naszej diecezji według stanu z 1 października 2020 r. Ponadto można w nim m.in. znaleźć informacje dotyczące: kurii diecezjalnej, Synodu Diecezjalnego, Wyższego Seminarium Duchownego, innych urzędów i instytucji diecezjalnych, mediów diecezjalnych, księży pracujących i studiujących poza diecezją, księży emerytów oraz zakonów i zgromadzeń zakonnych. Rocznik opracował ks. dr Tadeusz Ceynowa.

Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2019

oprac. ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Nakładem Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ukazał się „Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2019”. Zawiera on aktualny spis parafii i duchowieństwa naszej diecezji według stanu z 13 października 2019 r. Ponadto można w nim m.in. znaleźć informacje dotyczące: kurii diecezjalnej, Synodu Diecezjalnego, Wyższego Seminarium Duchownego, innych urzędów i instytucji diecezjalnych, mediów diecezjalnych, księży pracujących i studiujących poza diecezją, księży emerytów oraz zakonów i zgromadzeń zakonnych. Rocznik opracował ks. dr Tadeusz Ceynowa.

Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2018

oprac. ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Nakładem Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ukazał się „Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2018”. Zawiera on aktualny spis parafii i duchowieństwa naszej diecezji według stanu z 8 października 2018 r. Ponadto można w nim m.in. znaleźć informacje dotyczące: kurii diecezjalnej, Synodu Diecezjalnego, Wyższego Seminarium Duchownego, innych urzędów i instytucji diecezjalnych, mediów diecezjalnych, księży pracujących i studiujących poza diecezją, księży emerytów oraz zakonów i zgromadzeń zakonnych. Rocznik opracował ks. dr Tadeusz Ceynowa.

Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2017

oprac. ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Nakładem Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ukazał się „Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2017”. Zawiera on aktualny spis parafii i duchowieństwa naszej diecezji według stanu z 1 października 2017 r. Ponadto można w nim m.in. znaleźć informacje dotyczące: kurii diecezjalnej, Synodu Diecezjalnego, Wyższego Seminarium Duchownego, innych urzędów i instytucji diecezjalnych, mediów diecezjalnych, księży pracujących i studiujących poza diecezją, księży emerytów oraz zakonów i zgromadzeń zakonnych. Rocznik opracował ks. dr Tadeusz Ceynowa.

Ks. Andrzej Józef Delerdt
Źródło łask Boskich nieprzebrane
Matka Boska Bolesna ze Skrzatusza i Jej historia

red. wydaw. dr Agnieszka Borysowska, ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie oraz Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Szczecin 2017

W Jubileuszowym 100. Roku Objawień Fatim- skich, polski czytelnik, czciciel Matki Boskiej, dostaje nową – a właściwie starą, bo rękopis po- chodzi z 1777 r. – pozycję wydawniczą dotyczącą kultu Matki Bożej. Kult Najświętszej Maryi panny znany jest na ziemiach polskich od początku państwowości. Maryja, Matka naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jest nierozłącznie związana z dziejami Polski. Recenzowana pozycja książkowa stanowić będzie ważną pozycję w historiografii dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Polsce.
z recenzji ks. dr. hab. Bernarda Kołodzieja TChr., prof. UAM
Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2016

oprac. ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Nakładem Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ukazał się „Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2016”. Zawiera on aktualny spis parafii i duchowieństwa naszej diecezji według stanu z 1 października 2016 r. Ponadto można w nim m.in. znaleźć informacje dotyczące: kurii diecezjalnej, Wyższego Seminarium Duchownego, innych urzędów i instytucji diecezjalnych, mediów diecezjalnych, księży pracujących i studiu- jących poza diecezją, księży emerytów oraz zakonów i zgromadzeń zakonnych. Rocznik opracował ks. dr Tadeusz Ceynowa.

Leksykon zakonów
i instytutów życia konsekrowanego
w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

oprac. i red. ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalin 2016

2 lutego 2016 r. w Dzień Życia Konsekrowanego autor zaprezentował świeżo wydany leksykon instytutów życia konsekrowanego działających w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. To pierwsza tego typu publikacja, która zbiera w jednym miejscu wszystkie formy życia konsekrowanego obecne w diecezji. W leksykonie są także ujęte zgromadzenia, które po II wojnie światowej działały na Pomorzu Zachodnim, ale dziś nie mają już tutaj swoich domów. Serdecznie dziękujemy instytucjom i osobom, które przyczyniły się do wydania niniejszej publikacji.

Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2015

oprac. ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Nakładem Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ukazał się „Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2015”. Zawiera on aktualny spis parafii i duchowieństwa naszej diecezji według stanu z 20 września 2015 r. Ponadto można w nim m.in. znaleźć informacje dotyczące: kurii diecezjalnej, Wyższego Semina- rium Duchownego, innych urzędów i instytucji diecezjalnych, mediów diecezjalnych, księży pracujących i studiu- jących poza diecezją, księży emerytów oraz zakonów i zgromadzeń zakonnych. Rocznik opracował ks. dr Tadeusz Ceynowa.
Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2014

oprac. ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Nakładem Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ukazał się „Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2014”. Zawiera on aktualny spis parafii i duchowieństwa naszej diecezji według stanu z 31 grudnia 2014 r. Ponadto można w nim m.in. znaleźć informacje dotyczące: kurii diecezjalnej, Wyższego Semina- rium Duchownego, innych urzędów i instytucji diecezjalnych, mediów diecezjalnych, księży pracujących i studiu- jących poza diecezją, księży emerytów oraz zakonów i zgromadzeń zakonnych. Rocznik opracował ks. dr Tadeusz Ceynowa.
Inwentarz archiwalny

Materialy archiwalne przekazane przez Diecezję Gorzowską nowo erygowanej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z lat 1945-1972

ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalin 2014

Inwentarz, który trafia do rąk czytelnika powstawał stopniowo, w miarę dopływu kolejnych archiwaliów. To co się w nim zawiera zachowuje chronologię poszczególnych dopływów. Doku- mentacja ta została wytworzona w gorzowskim ordynariacie i przekazana w latach 70. do Koszalina. Archiwalia zaprezentowane w niniej- szym inwentarzu zawierają 620 sygnatur (inwen- tarz gorzowski 1856 sygnatur, akta nie zostały spaginowane). Największą część stanowi kores- pondencja z parafiami. Dla badaczy stanowi ona podstawową wiedzę na temat rozwoju sieci parafialnej na terenie obecnej diecezji koszaliń- sko-kołobrzeskiej.
Przeszłość Kościoła w archiwach Pomorza Zachodniego

red. ks. dr Tadeusz Ceynowa
książka wydana przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalin 2014

Tematyka zawarta w artykułach została częściowo poruszona podczas sympozjum zorganizowanego z okazji 10-lecia Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele archiwów państwo- wych z Poznania, Szczecina, Koszalina, archiwów kościelnych z Poznania, Szczecina, Pelplina, Piły oraz przedstawiciele IPN z Warszawy, Poznania i Szczecina. W niniejszej pozycji znalazły się jeszcze dwa dodatkowe artykuły – jeden poś- więcony rzymskokatolickim księgom metrykalnym przechowywanym w Archiwum Państwowym w Koszalinie, drugi poruszający bardzo ważny temat zabezpieczania, konserwacji i przechowywania dokumentów.
ze wstępu bp. dr. Krzysztofa Zadarki
Kościół katolicki w realiach władzy komunistycznej na Pomorzu Środkowym
w latach 1945-1989

oprac. ks. Tadeusz Ceynowa, Paweł Knap
książka powstała przy współpracy z katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana" – Oddział Okręgowy Koszalin oraz Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Szczecin 2011

Redaktorom przyświecała myśl przybliżania powstawania struktur politycznych i administracji państwowej na terenach, które w pierwszym okresie Polski Ludowej (Lubelskiej) miały swój ośrodek decyzyjny w Szczecinie. Struktury kościelne natomiast łączyły się ze stolicą admi- nistracji apostolskiej w Gorzowie Wielkopolskim, dopiero bowiem w 1972 r. powstała diecezja kołobrzesko-koszalińska. To przypomnienie jest konieczne, by uświadomić sobie pewną sztucz- ność założeń towarzyszących pracy zbiorowej z punktu widzenia metodologicznego. Innymi słowy – redaktorzy pracy zbiorowej, cofając się w przeszłość, usiłują na użytek współczesnych mieszkańców tego obszaru konstruować i stabi- lizować tożsamość tego regionu.
z recenzji ks. prof. dr. hab. Jerzego Myszora